27 Ocak 2013 Pazar

DENİZ FENERİ HIRSIZLARI BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLARMIŞBU BELGEDE İSMİ GEÇEN HIRSIZLAR BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLARMIŞ...

HİÇ BİR ZAMAN BİR ARAYA GELMEMİŞLERMİŞ...

BU BELGENİN GERÇEK OLDUĞU ALMAN MAHKEMELERİNCE DOĞRULANDI

Bu belgeye göre Avrupa Deniz Feneri hırsızları: Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, İsmail Karahan, Zahit Akman, Mehmet Gürhan, Mehmet Akif Beki, Engin Yılmaz (dolaylı olarak Başbakan Tayyip ve onun oğlu Ahmet Burak Erdoğan).

Yukarıdaki belgede adı geçen Engin Yılmaz'la başlayalım konuya: Engin Yılmaz, Türkiye'deki Deniz Feneri Derneği'nin başkanıdır ve kurucuları arasındadır. Bu belgeye göre Yeni Dünya İletişim isimli şirketin personel ve idare sorumlusu olduğu ifade ediliyor. Yani Kanal 7 TV ve Almanya Deniz Feneri Derneği bu şirketin şemsiyesi altındadır. Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı'nın Almanya'da yapılan bu ortaklık anlaşmasında ne işi vardır? Hem Almanya'daki Yeni Dünya İletişim AŞ'ye personel ve idari sorumlu ol, hem Türkiye'deki Deniz Feneri'ne yöneticilik yap... Bu nasıl bir iştir? Engin Yılmaz da itiraf etmiştir ki: "Avrupa Deniz Feneri Derneği'nden Türkiye Deniz Feneri Derneği'ne 7 milyon Euro aktarılmıştır." Yani 16 trilyon TL... Görünen odur ki Avrupa Deniz Feneri ile Türkiye'deki Deniz Feneri aynı dernektir. Üstelik Kanal 7 gibi Yeni Dünya İletişim AŞ'nin çatısı altındadır. Farklı zamanlarda ve yerlerde kurulmuş olsalar da, kasaları, yönlendirenleri ve hırsızları aynı şahıslardır. Yargılama sürecinde bu iki derneği ayrı tutmak olamaz. Kullandıkları logolar aynı olduğu gibi, "yardım gönderilmesi" için verdikleri Euro, Dolar ve TL hesap numaraları da aynıdır. Almanya Deniz Feneri ile Türkiye Deniz Feneri derneklerinin ayrı olduklarını iddia edenler, hırsızlıklarda bezi olan kimselerdir. Bunu söyleyen her kimse yargı önüne çıkarılmalı ve hırsızlıkların hesabı sorulmalıdır. Yine tekrar ediyorum ki bu iki derneğin kurucuları ve hırsızları aynı kimselerdir ve hesap numaraları da aynıdır. Almanya kısmı yargılanarak karaparacı hırsızlar hak ettikleri cezaevine gönderilmişlerdir. Alman hakimin belgeler ışığında karar verdiği bu dava sonucunda mahkeme zabıtlarına geçen sözlerini Türk Milletine aktarmak vatandaşlık borcumdur:

"Deniz Feneri e.V Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarını dolandırmak için kurulan bir organizasyon. En baştan beri insanlara yardım gibi bir niyetleri yoktu. Kendilerine para ve sermaye aktarmak için kurdular. Toplanan paraların ne yapılacağını Türkiye belirliyordu. Hiyerarşinin üst kademeleri Türkiye"de. Arka planda Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Harun Kapıyoldaş ve Zahit Akman var.”

Türkiye Deniz Feneri de aynı kirli işlerin içinde oldu ve "yardım" adıyla Müslüman halkımızdan çalınan paraların yüzde sekseni AKP'nin kasasına, yani "2. Mercümek Tayyip"in cebine indirildi. Toplanan paraların ne yapılacağını 2. Mercümek Tayyip belirliyordu.

Muhalefetin ve Vatandaş Kenan'ın baskılarından sonra Almanya'dan getirilmek zorunda bırakılan dosya açılmadan önce yapılması gereken bir dizi işlem vardır:

1). Türkiye Deniz Feneri Derneği mercek altına yatırılmalı ve topladığı bağışlarla birlikte nerelere yardımlar yaptığı belgelenmelidir. Yani Türkiye Deniz Feneri Derneği'nin defterleri ve bilgisayarları dahil el konulmalı ve didik didik edilmelidir.

2). Recep Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Hatta bizzat Başbakan Tayyip'in gönüllü olarak bu zırhtan sıyrılması yargı önünde hesap vermek istemesi beklenmelidir. Eğer hiç bir korkusu yoksa, TBMM'deki ÇETE'sine böyle bir istekte bulunur ve dokunulmazlığı kaldırılır.

3). Tayyip iktidarı öncesinde olduğu gibi Türk Yargısı bağımsız olmak zorundadır. Adalet Bakanlığı boyunduruğundan kurtarılmalı ve Ergenekon soruşturmaları ve yargılanmaları örneğinde bolca gördüğümüz Diktatör Tayyip'in zulmü kaldırılmalıdır. Soruşturmayı üstlenecek savcıların ve yargılayacak hakimlerin "Doğruluktan ve dürüstlükten şaşmamak" adına önce "Namus ve Şeref sözü" vermeli, daha sonra da Kur'an-ı Kerim üzerine yemin etmelidirler.

4). Almanca olarak Türkiye'ye getirilmiş olan Avrupa Deniz Feneri dosyası, en az yedi adet yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmeli, her biri birbirinden habersiz ayrı dosya hazırlanmalı ve Partilerin yetkili kıldığı ikişer üyeden oluşan bir komisyon tarafından incelenerek dosyanın doğruları yansıttığı, eksiksiz ve kusursuz olduğu kamuoyuna duyurulmalıdır. Bu işlemler yapılmak zorundadır.

5). Duruşmalar, yukarıdaki belgede adı geçen tüm şahısların, Başbakan Tayyip'in ve Oğlunun bizzat katılımlarıyla gerçekleşmelidir. Cevaplar avukatlardan değil, bizzat zanlılardan istenmelidir. Almanya'da cezaevinde bulunan Mehmet Gürhan ve Firdevsi Ermiş'in bu duruşmalara katılmaları sağlanmalıdır. Alman makamları bu isteği geri çevirmezler. Çünkü adaletin uygulanmasını bekleyenler zaten onlardır.

6). Almanya'daki yasadışı işlerin ortaya çıkarılmasından sonra ve yargılama sürecinde, Başbakan Tayyip ve Cemil Çiçek, Alman makamlarına baskı uygulamışlardır. Bu şahsıların Türk Yargısına da baskı uygulayacağı bilindiği sebebiyle, duruşmaların kamuoyuna ve Basın'a açık yapılması, hatta bir TV kanalının duruşmaları canlı olarak halkımıza sunması gerekmektedir. Bu uygulama zorunlu hale gelmiştir...

7). Ergenekoncu damgası vurularak sabahın köründe evinden paketlenen vatan evlatlarına uygulanan zulümler, yukarıda adı geçen hırsızlara da uygulanmalı ve onlar için de bir ESİR KAMPI oluşturulmalıdır. Duruşmalar hiç bir surette aksatılmamalı ve her gün devam etmeli, "Reddi Hakim Talepleri" reddedilmelidir. Hatta bu hırsızlık zanlılarının tamamı Şeriat yanlısı olduklarından, Şeriat Mahkemeleri'nde yargılanma istekleri sorulmalı, eğer kabul ederlerse, ülkemizde "geçici olarak" ŞERİAT MAHKEMELERİ kurulmalı ve cezaları kısasa kısas verilmelidir. (Yanlış anlaşılmasın, bir defaya mahsus geçici olarak ve sadece bu Şeriat yanlılarının yargılanması için...)

8). Yargılama süresince her gün yazacağım yorumları hakimler ve savcılar dikkate almalıdır. Çünkü 150 gündür bu pislik işin peşindeyim ve deşelemediğim konu kalmadı. Şimdiden peşin olarak ileteyim ki, eğer Türk Adaleti Alman Adaleti gibi dürüst olup "gereğini yapmak isterse", Başbakan Tayyip'e darağacı yolu bile gözükür. Çünkü bu pislik işlerin dört başrol oyuncusu var (yani malı götürenler): Başbakan Tayyip, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan ve Zahit Akman. Uçurulan miktar 300 milyon Euro'yu geçiyor fakat Amerikan Bankalarına aktarılan kara para miktarı 15 milyon Euro... AKP'nin kasasına giren ve kömür, erzak, beyaz eşya gibi yerel seçim masrafı olarak seçemene dağıtılan miktar 100 milyon Euro... Bu kara paralardan seçimlere kadar 50 milyon Euro'su daha dağıtılacağı planlanıyor... İsimleriyle ve Almanya dışına çıkardıkları miktarla sıralayalım: Zahit Akman 14 milyon Euro... Mehmet Akif Beki 31 milyon Euro... Engin Yılmaz 70 milyon Euro... Ahmet Burak Erdoğan 130 milyon Euro... Mustafa Çelik 4 milyon Euro... Zekeriya Karaman 33 milyon Euro... İsmail Karahan 5 milyon Euro... Deniz Feneri araçlarıyla çıkarılan miktar 60 milyon Euro... Bu miktarlara ulaşmak isteyen savcılar Alman Adaletiyle işbirliği yapsın, ya da Vatandaş Kenan'la bizzat irtibat kursun......

9). Almanya'dan gelen dosya Adalet Bakanlığı'nda açılarak karıştırılıp incelendikten sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Dosya paketinin Adalet Bakanlığı'nca açılmasından sonra Türk Milletinin kafasında soru işaretleri oluşmuştur? Adalet Bakanlığı'nda dosyaları karıştıran her kimse, önemli belgeleri çalmış olabilir. Bu sebeple Almanya Adalet Bakanlığı'ndan bilirkişi talep edilmesi ve dosyaların eksik olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Deniz Feneri Hırsızlarına hesap sorulacaksa, geliniz önce Türkiye Deniz Feneri Derneği'nden başlayalım. Uçurulan ve Tayyip'in cebine giren miktar (yeni paramızla) 110 milyon TL... (Eski paramızla 110 trilyon). Hatta eğer devletim izin verirse, Almanya ve Türkiye Deniz Fenerleri yargılama sürecinde Vatandaş Kenan "Fahri Savcı" olmalı ve duruşmalara Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adaleti adına katılmalıdır. Olması gereken adaleti yeniden tesis etmek istiyorsak, bu talebimi devletim geri çevirmemelidir.

Alman yargısı hiç bir surette hiç bir kimseye taviz vermemiştir. Türk Yargısı da kayırım yapmadan gerçekleri belgeleriyle ortaya çıkarmalıdır. Zimmetine yardım paralarını geçiren Başbakan Tayyip de olsa, Türk Adaleti gereğini yapmalı, hırsızlardan hesap sormalı ve cezasını vermelidir. Birbirini tanımayan fakat şirket kurup belgeler imzalayan yukarıda adı geçen hırsızlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın tarikatdaşlarıdır. Yani hepsi de Nakşii'dir ve hepsi de hırsızdır. Hem de aşağılık bir hırsızdır. Felaketzedelere gönderilecek yardım paralarını zimmetlerine geçirmişlerdir.

Yukarıdaki belgede adı geçen şahısların tamamı, Avrupa Deniz Feneri Derneği'nin topladığı yardımları zimmetlerine geçirdikleri gibi, hepsi de karaparaların kuryeliğini yapmışlardır. Engin Yılmaz'ın itirafına göre Türkiye Deniz Feneri'ne 7 milyon Euro aktarılmış fakat yasal bir belge yoktur. Yani bu aktarma işi yasa dışı yollardan yapılmış, kaydı tutulmamıştır. Almanya'dan Türkiye'ye kaçırılan 7 milyon Euro'ya kim kuryelik yapmıştır? Engin Yılmaz... Oysa Türkiye Deniz Feneri Derneği Başkanı Engin Yılmaz'ın Başbakan'a Tayyip'e teslim ettiği karapara tam 70 milyon Euro ve ayrıca (yeni paramızla) 110 milyon TL'dir... Yani sadece Engin Yılmaz'ın Tayyip'e aktardıkları toplam (eski paramızla) 260 trilyon TL'dir... Başbakan Tayyip'in asker kaçağı oğlu 130 milyon Euro (280 trilyon TL) getirmiştir... Hamas'a gönderilmesi gereken 8 milyon Euro hala Zahit Akman'ın cebindedir... Fırsatını bulsa Tayyip'e aktaracaktır... Bu para nerededir? Hangi finans kurumundadır? Al-Baraka'nın hesapları neden karıştırılmıyor? Devletin müfettişlerinin elleri ve ayaklarına nuzül mü indi?

Deniz Feneri Davasının Almanya kısmı her ne kadar sonuçlanmış ise de, karanlıkta kalan bölümler fazlasıyla mevcuttur ve bunu ancak olması gereken Türk Yargısı ve Vatanaş Kenan ortaya çıkarabilir. Bu pislik işin ortaya çıkarılması için yukarıda 9 madde halinde sıraladığım konuların mevcut olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa, boşuna savcıları ve hakimleri uğraştırmayın derim. Olacaklar zaten ortada: Başbakan Tayyip, kendisini darağacına götürecek pislik bir iş için gönüllü olarak dokunulmazlık zırhından sıyrılmaz.

Bu sebeple kendimizi parçalamayalım, "dosya geldi" diye umutlanmayalım...

Bu yargılama işini şimdilik unutalım...

Çünkü Tayyip'în Ergenekon Davaları bitmez...

Deniz Feneri Boklu Kuyusu da açılmaz...

Fakat asla unutmayınız: Tayyip ve çetesinin cebine giren 300 milyon Euro nereden gelmişti? Tsunami felaketzedelerine gönderilmek üzere Almanya'da yaşayan Müslüman vatandaşlarımızın vicdanları sömürülerek toplanmıştı. Söz konusu felaketzedelere kuruşu dahi gönderilmedi...

Aynı pislik işin bir örneği de Necmettin Erbakan döneminde yaşandı. Sırpların Müslümanlara uyguladığı vahşeti malzeme edinen Erbakan, Türkiye'deki Müslümanların vicdanlarına sığındı ve trilyonlar topladı. Fakat kuruşu dahi gönderilmedi. Mercümek soyadlı bir hain, Erbakan adına kasa oldu... Dava zaman aşımına uğratıldı ve düştü. Çalan da karaparalarla uçtu gitti. Yardım paralarının akibeti hala meçhul...

Başbakan Tayyip'e "İKİNCİ MERCÜMEK" demek doğrudur...

Allah'ın adını kullanarak hırsızlık yapan aşağılıklardan hesap sorulmalıdır.

Kenan Akkuş
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=343560622417456&set=pb.100002905645532.-2207520000.1359330619&type=3&theaterHiç yorum yok:

Yorum Gönder