18 Mart 2013 Pazartesi

2.HAİN TAYYİP VAKASI VE FOSGENERALLERİKİNCİ HAİN TAYYİP VAKASI
VE
FOSGENERALLER

İnsanın aklı almıyor fakat bu ülkenin Başbakanı, PKK isimli terörist örgütle suç birliği içinde ve Tayyip, PKK’ya alenen hizmet etmektedir. İspat mı istiyorsunuz? Peki, ispat edelim:

Şimdi anlatacaklarımıza İkinci Hain Tayyip Vakası diyebiliriz. Birinci hain Tayyip 1900’lü yılların başında yaşamış, Genç Cumhuriyetimizi parçalamak için Seyh Sait ayaklanması içinde yer almış, devletine ihanet eden devlet memuru bir Kürt’tür. 1925 yılında Şeyh Sait’le birlikte asılarak idam edilmiştir.

Şimdi İkinci Hain Tayyip olayları yaşamaktayız. Başbakan Tayyip’in aslı Kürt değil,Gürcü ve Rum kırması melezdir. Fakat sayın “haremi” Süryani ve Kürt olması sebebiyle Tayyip kendini KÜRT hissetmektedir.

Danışmanlarından tutunuz da en yakın “dostları” dahil çevresi tamamen Kürt kökenlidir ve bunlar PKK ile iç içedir. Gittiği yol 1. Hain Tayyip gibi Türkiye’yi parçalayarak Bağımsız Kürdistan devleti kurma yoludur.

Başı Korkut Özal çekmektedir ve Kürt asıllıdır. Hain Tayyip’in iki numaralı adamı Cüneyt Zapsu’nun da gelmişi geçmişi aşırı Kürt milliyetçisidir. Dedesi Şeyh Sait ayaklanmasına katılanlardan olup PKK versiyonu bir örgütün içinde olmuş ve o zamanlar karakollar basıp Türk askerlerini öldürmüştür. Öldürülenlerin arasında bir tane Teğmen vardır.

Cüneyt Zapsu’nun PKK’ya para desteği verdiği bilinmektedir. Yine Cüneyt Zapsu’ya ait tüm işyerlerinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı ayaklanmalar çıkartıp idam edilen isyancı Kürt torunları yönetici olarak çalışmaktadırlar. Yani Cüneyt Zapsu kendisi gibi hain torunlarına kol kanat germekte ve örgütlemektedir.

Yine Cüneyt Zapsu’nun yakın akrabaları arasında PKK’lı meşhur isimler de vardır. Terörist APO’nun sağ kolu ve akıl hocası Musa Anter, Cüneyt Zapsu’nun halasının kocasıdır, yani Cüneyt Zapsu’nun eniştesidir.

Mehmet Akif Beki ve Mücahit Aslan dahil tüm danışmanları Kürt milliyetçisidir ve bu şahsıların akrabaları araştırılırsa, PKK ile işbirliği içinde oldukları görülür.

Mesela ismi Mücahit olmayan ve soyadı Aslan olan danışmanın akrabaları PKK’ya para yardımında bulunduğu iddiasıyla öldürülmüştür. Adı Mücahit olmayan bu danışmanın geçmişte hapis yattığı ve suçunun ne olduğu hala bilinmemektedir. Oysa ismini değiştirecek kadar ciddi bir değişim içine girdiği görülmektedir. Aslan soyadlı bu danışman Kürt milliyetçisidir ve PKK yanlısıdır. Aslında danışman falan değildir. 2. Hain Tayyip tarafından koruma altına alınmış ve Başbakanlık kadrosunda “danışman” sıfatıyla hizmet vermektedir. Bu danışmanın akıl hocası (danışmanın danışmanı) Kürt milliyetçisi Korkut Özal’dır.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 2. Hain Tayyip’in sağ koluydu ve SIR olan sebeplerden dolayı AKP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan istifa etmek zorunda kaldı. Bildiğiniz üzere Dengir Mir Mehmet Fırat da aşırı Kürt milliyetçisidir. Onun istediği de ülkenin parçalanması ve Bağımsız Kürdistan Devleti’nin kurulmasıdır. “Basın yoluyla halkı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek açıkça tahrik etmek” iddiasıyla hakkında dava açılmış ve bu dava TBMM’de beklemektedir. Üstelik bu Milletvekilimizin meşhur dedesi de Kürt milliyetçisi olup, PKK gibi bir örgüt kurmuş, uzun yıllar karakollarımızı basıp askerlerimizi öldürmüştür. Sayın Milletvekilimiz, Güneydoğu'da halkı kışkırttığı için Atatürk tarafından astırılan Kürt milliyetçisi Şeyh Sait'in torunudur.

Yine Milletvekillerimizden Bülent Arınç’ın mehdi ünvanlı rum dedesi de Cumhuriyete baş kaldırıp öldürülenlerden olduğu için, sayın Milletvekili Bülent Arınç kendisini RUM olarak değil de KÜRT olarak görmektedir. Çünkü intikam davaları Dengir Mir Mehmet Fırat ve Cüneyt Zapsu ile aynıdır. Güç birliği yapmaktadırlar ve Atatürk’ün torunlarından intikam almak için yemin etmişlerdir.

AKP içinde çok sayıda Kürt milliyetçisi vardır ve davaları 2. Hain Tayyip’le aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin parçalanması ve Bağımsız Kürdistan Devleti’nin kurulmasıdır. Zaten Amerika ve İsrail’in 2. Hain Tayyip’e destek vermesi de işte bu sebepledir.Bağımsız Kürdistan Devleti kurulmak zorundadır. 21’inci yüzyılın iki dev gücü İsrail ve ABD Tayyip’ten ısrarla işte bu parçalanma işini beklemektedir. Bush ya da Obama fark etmiyor, bunu ısrarla isteyenler Yahudi lobileridir, ABD yönetimi ellerindedir.

Yukarıdaki konulara inanmak istemeyen araştırabilir. Anlatılanlar tamamen gerçektir, ispatı vardır. İnanmak istemeyen kendini kandırır. Bu bilgiler doğrultusunda 2. Hain Tayyip’in hainliklerinden söz edelim:

PKK’lılar bu ülkenin nesidir? DÜŞMANIDIR…

Mehmetçiklerimiz bu ülkeyi korumak adına canını veriyor. PKK’lı askerimizi öldürüyor… Demek ki PKK ve PKK’lı düşmandır. Öldürülmesi gerekir… İşte 2. Hain Tayyip, öldürülmesi gerekenleri affetmiş, türlü vaatlerle bir kısmını dağdan indirmiş, “itirafçı” konuma getirmiş ve serbest bırakmıştır.

Oysa affedilen bu teröristler, gece yine terörist ve Mehmetçik kurşunluyor… İtirafçı olarak affedilen bu hainlerden, PKK örgütü içindeki olan biteni ve terörist isimleri itiraf etmesi beklenmiyor. “Hangi PKK’lının kafasına hangi subay kurşunu sıkmış” işte bunların itirafı bekleniyor ve subaylarımızdan hesabı soruluyor. İnfaz mangaları kuruluyor, kitaplar yazılıyor, gazetelere konu oluyor ve yargısız infazlarla onurlu subaylarımız intihara zorlanıyor.

Oysa o PKK’lılar seçimi yapmış, ordumuza silah sıkmış ve ölümü hak etmiştir… Beynine kurşun da sıkılsa, faili meçhul de olsa hak etmiştir…

Faili meçhul olan Musa Anter’in “katili” bulunamıyormuş… Musa Anter, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin askerine kurşun sıkıyorsa, ölmeyi hak etmiştir ve “katili”nin bulunmasına gerek yoktur.

PKK’yı temsilen TBMM’ye girmiş bir kadın milletvekilinin öldürülen kocasının de faili meçhulmüş… Hayır efendim, neden faili meçhul olsun? PKK’lı olup Türk askerine kurşun sıkan, mutlaka yine Türk askeri tarafından hak ettiği şekilde cezalandırılır. Öldüren er olmuş, subay olmuş, fark eder mi? Gereği yapılmış, bunun neresinde faili meçhullük var?

Faili meçhul şehitlerimizin katillerini tek tek tesbit edebiliyor muyuz ki isim isim yakalayalım? Faili meçhullük bunun neresinde? Ortada bir savaş var, 30 senedir sürüyor.

Aslında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri farklı şekilde sürüyor. İsterseniz buna da Hain APO ayaklanması diyelim… Hain Şeyh Sait ayaklanmasıyla ne farkı var? Amaç aynı değil mi? Türkiye’nin parçalanması ve Bağımsız Kürdistan hayalleri…

Ülkemiz insanlarının farkına varmadığı bir konu var: Cumhuriyet tarihinin en uzun Kürt isyanı Şeyh Sait ayaklanmasıdır ve 62 gün sürmüştür. Oysa Hain Apo ayaklanması tam 30 senedir sürüyor. Neden acaba? Bu sorunun çözümü ve cevabını kim verebilir? Tayyip’in tilkiliklerine kanan fosgeneraller mi?
Kısacası PKK’lı aynı PKK’lı… Türlü vaatlerle dağdan indirilen yine PKK’lı… İtiraf beklenen fakat başka itiraflar istenenler yine PKK’lı… Vaadler ve paralar onları yolundan döndüremez. Cüneyt Zapsu bu ülkenin en zenginlerinden biridir. Servetini Kürdistan Devletinin kurulması için harcıyor. Demek ki hiçbir PKK’lı vaatlere kanmıyor, itirafçı gözükerek hainliklere devam ediyor. Hainlikleri itiraf edeni gördünüz mü? Fakat faili meçhulleri itiraf eden çok… Çünkü dağda öldürülemeyen Türk askeri, Tayyip ve onun adaletinin savcıları tarafından bir bir linç ediliyor, intihara zorlanıyor.
Devletten övünç madalyasını hak etmiş, PKK’lı teröristleri öldürerek ülkesine hizmet ederken tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş… Üstelik devletin makamlarını uyarmış: “PKK’nın ölüm listesindeyim, aklınızda bulunsun…” Devlet için hizmet etmiş, devletten koruma istemiş. Uğruna kötürüm olduğu devleti bu korumayı vermek yerine intihara zorlamış…
2. Hain Tayyip de milletle dalgasını geçmiş:
“-Bu ülkede yargısız infaz yoktur…”

PKK’lıların itiraflarını dinleyerek subayını linç eden Tayyip, yargısız infaz yapmıyor, bu ülkenin evlatlarını intihara zorluyor. Çünkü Hain Tayyip “şeref”, “onur” nedir bilmiyor, öğrenememiş… PKK’lıdır ve amacına fazlasıyla ulaşıyor.

Oysa intihar etmesi gereken Tayyip’tir. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan subaylarımız hırsızlık yapmadı. Fakat Tayyip hırsızlıkların en aşağılığını yaptı. 83 hırsızlık davasına bir de Deniz Feneri kara paraları eklendi… Felaketzedelere gidecek yardım paralarıyla ceplerini doldurdu. Zimmet suçlusu oldu. Maşalar Almanya’da cezaevinde, 36 trilyon kara parayı cebine indiren utanmaz hırsız Tayyip, intihar edeceği yerde saltanat sürüyor. Zimmet suçlusu Tayyip, sahtecilik suçlusu Tayyip “onur” nedir unutmuş… Aynı utanmaz pişkinlikle hayatını idame ettiriyor. Onur- şeref kim, Tayyip kim?

Hırsızlıklarla, yüzsüzlüklerle Şeriat’a gitmiyor. Çünkü bu işler Allah yolunda olmaz. Tayyip PKK ile işbirliği halindedir, ordumuzu çökertmek hedefindedir, bunu gayet iyi başarmaktadır. Hatta kurşun sıkmasına gerek yoktur. Subaylarımız “onur” meselesi yaparak intihar etmeye başladılar bile…

PKK da, Tayyip de kurşun sıkmadan Türk Askeri nasıl öldürülür, işte yolunu öğrendiler… Birkaç itirafçı PKK’lı daha bulun, onlar ordumuzu halleder…

Bu işbirlikleri göremeyen ülkemin asıl sorumluları Tayyip’ten PKK adına daha hangi hizmetler bekliyor? Neden bu hainlikleri Paşalar görmüyor? Tayyip sizlere de mi şantaj yapmaya başladı beyler? Ülkenin parçalanmaya gidişine “dur” diyecek cesaretiniz yoksa, demek ki 2. Hain Tayyip kuyruğunuzu kıstırdı. Yatak odası görüntüleriniz mi var Tayyip’in elinde?

MUHTIRA verecek kadar cesaret yok mu sizde?
Çirkefliğin hesabını soracak yürek yok mu?
Bu ülkenin Paşaları, Hakim Sevgi Övünç kadar olamıyor mu?
Ne diyeyim? Allah Tayyip’in belasını verdi, göt kanseri oldu.
Sizlerin de verir inşallah…
Tayyip’in PKK’lı “dostlarına” şöyle bir bakın, ahmaklığa devam edin…
Tayyip Türk Ordusu’nu bitirmek üzere…
Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ne ALLAH RAHMET EYLESİN…
Allah belanızı versin…


21/01/2012
Kenan Akkuş
RÜŞVET YİYEREK SÜREKLİ SAYFALARIMIZI SİLEN FACEBOOK HESAPLARIMIZI KAPATTIK. BUNDAN SONRA SADECE TWİTTER’DEYİZ:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder